📣 Boek nu een wandeling en krijg -10% op de heerlijke koekjes van Chez Martha 📣

Privacy policy

suivez-moi, gevestigd aan Désiré Desmetstraat 39, 1030 Schaarbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Annelies Mollet
Désiré Desmetstraat 39
1030 Schaarbeek

ondernemingsnummer 0647.892.593

hello@suivezmoi.brussels

Persoonsgegevens die wij verwerken

suivez-moi verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • de informatie die u aan ons meedeelt (uw vraag, uw aanvraag of bestelling, …)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@suivezmoi.brussels, dan verwijderen wij deze informatie.

De gegevens door ons verwerkt zijn algemeen en neutraal van aard. Het betreft bijgevolg nooit gevoelige gegevens.

Grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op volgende grondslagen:

 • uw toestemming: uw contact / bericht met ons, inschrijving op onze nieuwsbrief op uw initiatief
 • contract: uw bestelling en de uitvoering ervan
 • gerechtvaardigd belang: informatie over soortgelijke diensten en aanbiedingen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

suivez-moi verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het registreren, opvolgen en afhandelen van uw bestelling en uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over onze diensten en producten en wijzigingen hieraan.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

suivez-moi bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Uw berichten, contactname, vragen: 2 jaar
 • De gegevens van uw bestelling en informatie om deze uit te voeren: 5 jaar
 • Administratieve en boekhoudkundige gegevens: wettelijke bewaartermijn (o.m. facturen)

Delen van persoonsgegevens met derden

suivez-moi verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. suivez-moi blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Voor ons gebruik van cookies en vergelijkbare technieken verwijzen we u naar ons cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door suivez-moi (mits dat de verwerking gestoeld is op uw toestemming). Tot slot heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hello@suivezmoi.brussels.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Na verwerking van uw verzoek verwijderen wij dit identiteitsbewijs.

suivez-moi wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Dat kan via de volgende link:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/startpagina

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

suivez-moi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hello@suivezmoi.brussels.

Versie privacybeleid: 12/02/2021